Pastorale zorg

Pastorale zorg

Wij bieden zorg vanuit een protestants-christelijke visie. Er is geen huispredikant verbonden aan De Kleine Meent. U blijft dus vallen onder de verantwoordelijkheid van uw eigen kerk of (wijk)gemeente. Dit wil zeggen dat de zorg rondom levenseinde, uitvaart en nazorg bij uw eigen kerk of gemeente hoort. Het is voor u en uw familie van belang dat u hier goed kennis  van neemt en dit ter sprake brengt in de familiekring en bij de eigen geloofsgemeenschap of kerk waarmee u verbonden was (of bent). 

De zondagse kerkdienst kan (in overleg met het zorgteam) worden bijgewoond in één van de kerken in Renswoude. Wilt u een kerkdienst volgen via een kerktelefoonaansluiting, dan kunt u dit regelen bij uw eigen kerkelijke gemeente. Deze kosten komen voor uw eigen rekening.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht