Informele zorg

Informele zorg

Vrijwilligers 
In de locatie werken, naast deskundige zorgverleners, diverse vrijwilligers. Zij ondersteunen de medewerkers met hand- en spandiensten. U kunt hierbij denken aan koffie schenken en begeleiding bij creatieve of individuele activiteiten. De teamleider is het aanspreekpunt. Kent u iemand die graag vrijwilligerswerk wil doen, verwijs hem/haar door naar de teamleider. 

Mantelzorgers 
Een mantelzorger verricht op basis van een individuele relatie bepaalde taken. Dit kunnen zorggerelateerde zaken zijn, maar ook activiteiten gericht op het welzijn. In het persoonlijk zorgleefplan wordt beschreven welke mantelzorgers bij de zorgverlening worden betrokken en welke activiteiten zij uitvoeren. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht