Naar hoofdinhoud

Onze zorg en begeleiding voor u

Onze zorg en begeleiding is gericht op het stimuleren van het behoud van uw zelfstandigheid. Waar nodig bieden wij u passende zorg, begeleiding en behandeling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt, voordat u komt wonen in De Kleine Meent, de zorgindicatie vast. Daaruit ontstaat een zorgprofiel. Het zorgprofiel en uw persoonlijke wensen zijn de basis voor uw zorgleefplan. 

Zorgkaart Nederland

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht