Onze locatie

Onze locatie

In het dorp Renswoude staat een groot vrijstaand huis, met uitzicht op het weiland: De Kleine Meent. De Kleine Meent biedt plaats aan acht cliënten. De zorg wordt gefinancierd door de Wet langdurige zorg (Wlz), in de vorm van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Dat wil zeggen dat cliënten hun appartement huren van de Gemeente Renswoude. De zorg wordt geleverd door Zorggroep Charim. De familie blijft ook verantwoordelijk voor een aantal zaken. Deze zaken zijn geregeld door Stichting De Kleine Meent. 

De afspraken en verplichtingen tussen Gemeente Renswoude, Zorggroep Charim en Stichting De Kleine Meent, zijn vastgelegd in een convenant, de zorgovereenkomst, de huurovereenkomst en de statuten van de stichting. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en geven waarborg voor een veilig en zorgzaam verblijf in De Kleine Meent. 

De Kleine Meent is 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer (0318) 57 13 46.