Onze zorg

Onze zorg voor u

Onze zorgverlening is gericht op het stimuleren van uw zelfstandigheid. Als u ondersteuning nodig hebt, bieden wij u zorg, begeleiding en behandeling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt, voordat u komt wonen in De Kleine Meent, de zorgindicatie vast. Daaruit ontstaat een zorgprofiel. Het zorgprofiel en uw persoonlijke wensen zijn de basis voor uw zorgleefplan. 

Zorgkaart Nederland
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht